Actievoorwaarden
Infra Improvement Scan

 • In jouw organisatie maken minimaal 500 medewerkers en gebruik van jouw IT-infrastructuur.
 • Jouw infrastructuur maakt (deels) gebruik van Cisco, Aruba, Microsoft Azure en/of VMware technologie.
 • Jouw organisatie ziet op technologisch, organisatorisch of strategisch gebied behoefte ontstaan om de IT-infrastructuur verder te optimaliseren.
 • Je draagt zorg voor de benodigde tijdsinvestering van jouw medewerkers en relevante managementcollega’s. Je bent zelf als leidend voorbeeld aanwezig tijdens de context analyse sessie en presentatie van het Improvement plan.
 • Tijdens de presentatie van het Infra Improvement plan zijn alle belangrijke stakeholders aanwezig. De stakeholders die beslissen over de adviezen die zijn uitgebracht.
 • Alle in redelijkheid benodige informatie over de bestaande infrastructuur wordt onder strikte, eventueel vastgelegde, geheimhouding met Axians gedeeld ten einde de infra improvement scan succesvol af te kunnen ronden.
 • De gepresenteerde uitkomsten van de infra improvement scan blijven eigendom van Axians tenzij jouw organisatie besluit de gepresenteerde adviezen (deels) door Axians ten uitvoer te laten brengen.
 • Jouw organisatie stelt Axians, zover de juridische mogelijkheden dit toestaan, in staat om voor alle door jouw organisatie opgevolgde adviezen een objectief beoordeeld aanbod uit te brengen.
 • Deze dienstverlening ter waarde van ruim € 25.000 biedt Axians jou gratis aan.
 • Indien je binnen een periode van zes maanden na de Infra Improvement Scan een of meerdere adviezen opvolgt zonder gebruik te maken van een door Axians uitgebracht aanbod wordt 50% in rekening gebracht.
 • Wanneer je Axians, zover de juridische mogelijkheden dit toestaan, niet in staat stelt om een objectief beoordeeld aanbod uit te brengen wordt 75% in rekening gebracht.
 • Deze actie loopt van 1 augustus 2020 tot 1 december 2020. Dit betekent dat er voor 1 december een getekende overeenkomst moet zijn voor deelname aan de Infra Improvement Scan. Het daadwerkelijk gebruik van deze dienst kan buiten deze periode vallen, uiterlijk afgerond voor 1 maart 2021.