Kennis

Blog: Wil je als financial vooruit met intelligente infra? Bouw aan je partnernetwerk.

Als je een financial bent, staat digitalisering al jaren bovenaan je agenda. De coronacrisis heeft daarbij voor een flinke dosis extra urgentie gezorgd. IT-afdelingen staan dus onder druk: projecten moeten sneller gerealiseerd worden, systemen moeten flexibeler worden en nieuwe technologie moet liever vandaag dan morgen uitgerold zijn en renderen. Daarbij wordt er ook gevraagd om gegarandeerde deliverytijden. Hoe voldoe je als IT-organisatie aan al die eisen?  

Het projectmatig opleveren van IT-infrastructuur, waarbij een beheerder voor ieder project handmatig de test- en productieomgevingen inricht, past daar in ieder geval niet meer bij. Vrijwel iedere financial heeft dus de ambitie om snel over te gaan op Infrastructure as Code (IaC). Het standaardiseren, reproduceerbaar maken en automatiseren van infrastructuurconfiguraties kost tijd en geldMaar de winst, in snelheid van provisioning, consistentie, het voorkomen van fouten en het faciliteren van snellere, wendbare ontwikkelmethodieken zoals DevOps, is enorm. 

‘De’ cloud bestaat niet 

De beweging van on-premise naar de cloud is onlosmakelijk met die ontwikkeling verbonden. Maar als grote financiële organisatie heb je zo veel verschillende IT-systemen dat je nooit alles op dezelfde manier naar de cloud zult kunnen brengen. AVG en andere regelgeving zorgen dat je persoonsgegevens niet zomaar kan overzetten naar een SaaS-oplossing en maatwerksystemen waarin jaren werk is geïnvesteerd zijn niet op korte termijn te vervangen. De mogelijkheden om toepasingen af te nemen zijn de afgelopen jaren dus alleen maar toegenomen: SaaS, PaaS, op IaaS of onspremise in je eigen datacenter… Deze toename aan mogelijkheden maakt het complex om een flexibel en toekomstvast netwerk- en datacenterplatform te bieden. Om dit beheerbaar te houden heb je automation en orchestration nodig binnen je basisinfrastructuur. 

Resultaat valt tegen 

De resultaten van die inspanningen vallen in de praktijk tegen. Pas een klein deel van het infrastructuurwerk is inmiddels echt geautomatiseerd. Nog te vaak hinderen organisatorische silo’s en gebrek aan samenwerking de vooruitgang op dit gebied. Ook is vaak de tooling wel aanwezig, maar wordt die niet organisatiebreed uitgerold en blijven initiatieven dus steken op ‘eilandjes’. Terwijl dit soort veranderingen juist het beste rendeert als ze over de hele organisatie worden doorgevoerd.  

Lagere investering, lagere risico’s met een partnernetwerk 

Hoe bereik je nu wel de versnelling die je zoekt? De bedrijven die daarin het meeste succes hebben, zijn die bedrijven die slim omgaan met hun sourcing en, in plaats van alles zelf te willen doen, samenwerken met een netwerk van specialistische partners. Want als IT-afdeling speel je weliswaar een centrale rol in een transformerende organisatie, maar Infrastructure as Code, automation en orchestration zijn meestal te complex om helemaal zelf onder de knie te krijgen. Alleen al het onderhouden van de basis van je infrastructuur vereist veel systeemspecifieke kennis. En die systemen veranderen, zeker nu thuiswerken zo enorm is toegenomen. We hebben in 2020 jaren aan digitale transformatie in een paar maanden gepropt. Dat betekent onder andere dat cloudmigraties veel sneller zijn gegaan dan daarvoor. Dat is met je vaste ploeg mensen heel lastig bij te houden. Dan komen daar nieuwe technologieën zoals machine learning en microsegmentatie bij. Er zijn maar weinig bedrijven die de afgelopen tijd mensen vrij konden maken om zich daar uitgebreid in te verdiepen. En als je de tijd, de mensen en de focus daarvoor al zou hebben, zou de investering enorm zijn. Met daarbij het risico dat je hebt ingezet op de verkeerde technologie en dus over een paar jaar weer opnieuw kunt beginnen. Het werken met partners is sneller, vereist uiteindelijk minder investering en beperkt de risico’s.  

Veranderingen in je organisatie 

Het veranderen van je sourcingstrategie heeft veel impact op de inrichting van je organisatie. Dat geldt natuurlijk vooral voor je technisch beheerders. Die zullen gedeeltelijk andere taken krijgen, maar gedeeltelijk ook de overstap moeten maken naar een partnerbedrijf. Intern krijg je er verantwoordelijkheden bij op het gebied van vendormanagement en demandmanagement. Je hebt daarvoor mensen nodig die inhoudelijk goed op de hoogte zijn en met je partners kunnen sparren. Deze mensen spelen een sleutelrol, omdat ze ook innovaties het bedrijf binnen kunnen halen. Zij hebben het overzicht op het volledige aanbod van ‘hun’ partners en kunnen dus de roadmap voor je in de gaten houden. Om deze expertise te verzamelen, te onderhouden en voor de hele organisatie beschikbaar te maken is het een goed plan om competence centers in te richten. In ieder geval op het gebied van cloud en infrastructure operations. Ook security en compliance veranderen als je data gaat opslaan op systemen van derden. Ook dat onderwerp verdient dus binnen de meeste organisaties een eigen competence center.  

Van het ‘wat’ naar het ‘hoe’ 

De focus van je IT-organisatie verschuift dus. Veel meer dan met het ‘wat’, zul je als IT’er bezig zijn met het ‘hoe’. Het automatiseren en uitbesteden van veel technisch werk geeft je de ruimte om veel meer na te denken over hoe je je IT-infrastructuur wilt gebruiken en hoe je de rest van de organisatie wilt ondersteunen bij het verbeteren van de klantervaring, het optimaliseren van processen en het uitrollen van nieuwe producten en businessmodellen. Daarbij heb je ook aandacht nodig voor adoptie, om te zorgen dat de nieuwe IT-capabilities die je introduceert ook echt effectief worden ingezet. 

Nu investeren en meteen versnellen 

Dus wat is nu in 2021 een goede sourcingstrategie? Als je goed kijkt naar de uitdagingen die voor ons liggen, moet je wel concluderen dat je het alleen niet gaat redden. Natuurlijk, je zult altijd zelf moeten begrijpen wat er in je infrastructuur gebeurt. Zo niet, dan word je afhankelijk van leveranciers en neem je daarmee grote risico’s. Maar de fout die je niet moet maken is dan ook alles zelf willen doen. De ervaring leert dat dat te langzaam gaat en uiteindelijk ook duurder is. Werken met zorgvuldig uitgezochte infra-partners zorgt dat je in één keer de kennis binnenhaalt die je anders in jaren had moeten opbouwen. Dat kost initieel natuurlijk meer geld. Bij de bedrijven waar wij deel uitmaken van het partnernetwerk, bijvoorbeeld met onze GAIA-propositie voor intelligente infrastructuur, merken we dat ze die investering snel terugverdienen. 

En het juiste moment om te beginnen is nu, want ook met de juiste partners hebben automation en orchestration een aanloop nodig. Start je te laat, dan loop je achter op de concurrentie die hier nu al heel veel in investeert. Te lang afwachten kan dus zomaar betekenen dat je de trein al gemist hebt. 

Wil je meer weten? Laat je inspireren door onze GAIA Talks. Of bekijk ons gesprek met MN waarin zij meer vertellen over hun sourcingsbeleid en de cloud: